• Listy klas pierwszych w roku szkolnym 2022/23

     • Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy Ia- wychowawca mgr J.Szwajdych-Fabiś

       

      1.Julia Bator

      2. Anna Dyhdalewicz

      3. Krystian Feliks

      4. Jan Gładysek

      5. Franciszek Hulek

      6. Oskar Kawala

      7. Amelia Klocek

      8. Maja Kołacz

      9. Kacper Koryciński

      10. Róża Mól

      11. Franciszek Piechnik

      12. Aleksander Ryś

      13. Michał Siwadło

      14. Ryszard Słota

      15. Zygmunt Szuster

      16. Maksymilian Wiecheć

      17. Mikołaj Wierzbicki

      18. Jan Wójtowicz

       

      Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy Ib- wychowawca mgr B.Świerczek

       

      1. Dominik Balsamski

      2. Adam Cudzik

      3. Gabriel Czoska

      4. Igor Franczak

      5. Julia Gąsior

      6. Maksymilian Głos

      7. Łucja Głuszek

      8. Jan Kaczmarczyk

      9. Antoni Kapkowski

      10. Liliana Krynicka

      11. Magdalena Kukla

      12. Filip Laskowski

      13. Hanna Madejska

      14. Igor Paździor

      15. Atanas Pinarci

      16. Oliwier Pudełek

      17. Wojciech Rutkowski

      18. Jan Wróbel 

       

     • Przywóz uczniów z Rudna dnia 24.06.2022 roku

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie mieszkajacy w Rudnie informujemy, że 24.06.2022 roku (piątek) harmonogram odwozów jest nastepujacy:

      godz. 7.10 - przywóz uczniów z Rudna (tak, jak kazdego dnia nauki) i głównie dotyczy to uczniów klas IV -VIII

      godz. 9.30 - bus zawozi dzieci do Rudna i tyym samym kursem przywozi uczniów do szkoły (głównie uczniowie klas I -III)

      około godz. 12.30 - odwóz do Rudna. 

      Świetlica szkolna tego dnia czynna w godz. 9.50 - 12.30.

      Dyrekcja SP w Tenczynku

     • Harmonogram pracy SP w Tenczynku na ostatni tydzień roku szkolnego 2021/2022

     • Harmonogram pracy SP w Tenczynku na ostatni tydzień

      roku szkolnego 2021/2022

      I. Klasy IV – VIII

      1. 20.06.2022r. – poniedziałek DZIEŃ HUMANISTYCZNY

      godz. 8.00 – 11.30

      2. 21.06.2022r. –wtorek DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

      godz. 8.00 – 11.30

      3. 22.06.2022r. – środa DZIEN MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

      godz. 8.00 – 11.30

      4. 23.06.2022r. – czwartek DZIEŃ Z WYCHOWACĄ:

      godz. 8.00 – 11.30

      • omówienie zasad bezpiecznego zachowania w czasie wakacyjnego odpoczynku
      • porządkowanie sal.

      KLASY I – III W TYCH DNIACH mają zajęcia

      w godzinach: 8.00-11.30

      24.06.2022r. – piątek ZAKONCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

      1. KLASY IV-VIII

      godz. 8.00 – 9.30 zakończenie roku szkolnego na hali sportowej i spotkanie z wychowawcą

      2.KLASY I –VIII

      godz. 10.00 – 10.50 msza święta na zakończenie roku szkolnego w kościele parafialnym w Tenczynku

      3. KLASY I – III

      godz. 11.00 - zakończenie roku szkolnego na hali sportowej i spotkanie z wychowawcą

     • HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     • HARMONOGRAM  ZWROTÓW  PODRĘCZNIKÓW
      I  INNYCH KSIĄŻEK  DO  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

      13.06. poniedziałek
      8.00 – 9.30 - kl. VIIa – A. Zimnal
      9.30 – 11.00 - kl. VIIb – K. Prochowski
      11.00 – 12.30 - VIIc – A. Kitka

       14.06 wtorek
      8.00 – 9.30 - kl. VIIIa –M. Miśkowicz
      9.30 – 11.00 - kl. VIIIb – J. Żak
      11.00 – 12.30 kl. IV b – E. Moskal-Ziarkowska
       

      15.06. środa
      8.00 – 9.30 - kl. Ia – A. Skotniczny
      9.30 – 11.00 - kl. Ib – B. Wasik
      11.00 – 12.30 - kl. IV a – M. Piechota


       20.06. poniedziałek
      8.00 – 9.00 - kl. VI a - E. Kania
      9.00 – 10.00 - kl. VI b – K. Masłowska
      10.00 – 11.00 - kl. IIIa – J. Szwajdych-Fabiś
      11.00 – 12.00 kl. IIIb - B. Świerczek


      21.06. wtorek
      8.00 – 9.00 - kl. II a – B. Tusz
      9.00 – 10.00 - kl. II b – M. Zachwieja
      10.00 – 11.00 - kl. Va – A. Karcz-Padula
      11.00 -12.00 kl. Vb – K. Ciepiela-Zborowska


      W WYZNACZONYCH POWYŻEJ TERMINACH UCZNIOWIE ZWRACAJĄ KOMPLETY PODRĘCZNIKÓW ORAZ WSZYSTKIE INNE KSIĄŻKI WYPOŻYCZONE
      Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     • DZIEŃ DZIECKA -1.06.2022 rok

     • W tym dniu zapraszamy wszystkich uczniów do wspólnej zabawy w godzinach: 8.30 - 12.30. 

      Dzieci z Rudna czekają na swoich przystankach od godziny 8.10, a odwóz ze szkoły odbędzie się po zakończonych zabawach czyli około 12.30.

                                                                                                                                               Dyrekcja SP w Tenczynku

     • Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Tenczynku „Moje wymarzone boisko szkolne”

     • I. Organizator.

      Organizatorem konkursu jest UKS 6 w Tenczynku

      Patronat Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą
      w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78.

      Konkurs jest organizowany w związku z obchodami Dnia Dziecka i Dnia Sportu.

      II. Cele konkursu:

      1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.

      2. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja dzieci.

      III .Warunki uczestnictwa.

      • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej lub makiety przedstawiającej wymarzone boisko sportowe.

      • Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej, a udział w konkursie ma charakter indywidualny.

      • Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV-VIII.

      • Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną lub makietę.

      • Format prac– A3.

      • Technika wykonania pracy jest dowolna.

      • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.

      • Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły.

      • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.

      • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

      IV. Termin i miejsce składania prac.

      Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 27 maja 2022 roku

      do wychowawców kl. II a i II b (Magdalena Zachwieja, Bernarda Tusz)

      V. Rozstrzygnięcie konkursu.

      Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, najlepiej ilustrujące temat. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim:

      • dobór treści do tematu,

      • estetykę wykonania,

      • oryginalność i pomysłowość.

      Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

      VI. Ogłoszenie wyników konkursu.

      Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku podczas obchodów Dnia Dziecka i Dnia Sportu w Szkole Podstawowej w Tenczynku. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego (rodzica).

      VII. Publikacja prac.

      Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie będącej dekoracją do Święta Dzieci i Dnia Sportu. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

       

      VIII. Uwagi dodatkowe.

      • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

      • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

      • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

      • Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Magdalena Zachwieja, Bernarda Tusz

      Magdalena Piechota

      Magdalena Zachwieja

      Bernarda Tusz,

       

       

       

       

      Załącznik nr 1

      Karta uczestnika

       

      KONKURS PLASTYCZNY

       

      MOJE WYMARZONE BOISKO SZKOLNE”

       

      Imię i nazwisko autora pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

      Klasa: . . . . . . . . .

       

      Szkoła: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

      Imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu:

       

      . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

       

       

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Miejscowość, data Podpis rodzica /opiekuna prawnego/

       

       

       

       

      Załącznik nr 1

      Karta uczestnika

       

      KONKURS PLASTYCZNY

      MOJE WYMARZONE BOISKO SZKOLNE”

       

      Imię i nazwisko autora pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

      Klasa: . . . . . . . . .

       

      Szkoła: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

      Imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu:

       

      . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

       

       

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Miejscowość, data Podpis rodzica /opiekuna prawnego/

       

       

     • Konkurs informatyczny Pixblocks

     • Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w 4. edycji PixBlocks Programming Challenge-największym szkolnym konkursie programowania w Polsce.

      Młodzi programiści ze szkół podstawowych ponownie zawalczą o tytuł Mistrzów Programowania. Konkurs ma na celu propagowanie wśród uczniów nauki programowania, jako kroku w stronę przyszłości.

      Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:
      uczniowie klas 1-3
      uczniowie klas 4-6
      uczniowie klas 7-8

      ­Na uczestników czekają fantastyczne nagrody!

       Więcej informacji:

      https://pixchallenge.org/

     • POMOC UKRAINIE

     • WSPARLIŚMY!!!

      Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc naszej społeczności szkolnej
      i  tym razem nie zawiedliśmy się!

      Wraz ze Stowarzyszeniem „Klika” uczniowie klasy 7b intensywnie włączyli się we wsparcie osób z niepełnosprawnością, które stały i stają  się ofiarami wojny w Ukrainie.

      Nasi wychowankowie zaangażowali się
      w zbiórkę pomocy finansowej. Był to wyraz solidarności z sąsiadami.
       Jednocześnie tego typu przedsięwzięcia  zapewniają konkretną pomoc poszkodowanym  niewinnym ludziom.

      Pieniądze zbierano do puszek, które komisyjnie otwarto i przeliczono zebrane fundusze.

      W  piątek 8.04.2022roku cała kwota (2 538,30 zł) została przekazana przedstawicielom Katolickiego  Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA” . Wzruszenie, które towarzyszyło naszym gościom, oddaje sens takich działań.

      Jeszcze raz dziękujemy klasie 7b
       i wychowawcy Krzysztofowi Prochowskiemu, którzy osobiście i z pełnym zaangażowaniem przeprowadzili akcję w naszej szkole.

     • NA POMOC UKRAINIE

     • NA POMOC UKRAINIE

       

       Wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”  nasza szkoła włączyła się w organizację pomocy Ukrainie poprzez zbiórkę środków finansowych.

      Dlaczego środki finansowe?

      „Stowarzyszenie KLIKA” zna potrzeby konkretnych ukraińskich grup  społecznych, a konkretna pomoc trafia w miejsca, skąd dochodzi informacja
      o aktualnych oczekiwaniach i
       intensywnie włącza się we wsparcie osób z niepełnosprawnością, które stają się ofiarami wojny w Ukrainie.

      Podejmują następujące działania:

      - prowadzą w Krakowie punkt koordynujący wsparcie dla osób ewakuujących się z Ukrainy;

      - pomagają w organizowaniu zakwaterowania, transportu, sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacji, leczenia;

      - wspierają bezpośrednio ludzi i ośrodki w Ukrainie, które pomagają osobom z niepełnosprawnością, pozostającym w Ukrainie;

      - organizują transporty humanitarne dla osób z niepełnosprawnością, ewakuujemy osoby z niepełnosprawnością z Ukrainy oraz zawożą na miejsce najbardziej potrzebne rzeczy.

      Od środy, 30 marca, rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy do puszek. 

      Na terenie naszej szkoły spotkają Państwo kwestujących wolontariuszy, którzy opatrzeni w zabezpieczone pojemniki będą zbierać datki na pomoc humanitarną.

      Wszystkie zebrane środki będą przekazane w 100%  na realną pomoc ofiarom konfliktu w Ukrainie.

      Jak zawsze liczymy na Wasze wsparcie i wierzymy, iż kolejny raz  wyciągną Państwo pomocną dłoń! 

      Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy.

     • Drodzy Rodzice!

     • Cyfrowa przestrzeń coraz bardziej wciąga nasze dzieci, które zafascynowane światem mediów społecznościowych, gier i filmów, a także postawione przed koniecznością nauki zdalnej, spędzają przed ekranami coraz więcej czasu.

      Jak ograniczyć zgubny wpływ ekranów, nie pozbawiając dziecka kontaktów z rówieśnikami i dobrodziejstw technologicznych?

      Odpowiedź znajdziecie w poniższych mini-poradnikach, przygotowanych przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii - zapraszamy do zapoznania się z   nimi i dalszego rozpowszechniania darmowej wersji elektronicznej:

      Poradnik dla rodziców nastolatków: „ Nastolatki w wirtualnym tunelu.”

      broszura-Nastolatki_w_wirtualnym_tunelu-18.02.2022.pdf
       

      Poradnik dla rodziców: „Dzieci w wirtualnej sieci.”

      broszura-Dzieci_w_wirtualnej_sieci_wydanie_III_17.02.2022.pdf

     • REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLY 2022/2023

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tenczynku informuje, że od 1 marca 2022 roku (wtorek) rozpoczęły się zapisy do klas pierwszych. 

      Odpowiednie dokumenty, które należy przedłożyć w sekretariacie  znajdują się na stronie szkoły w zakładce "Rodzice" a tam jest zakładka "Dokumenty do zapisu".

      Zestaw wydrukowanego kompletu tych dokumentów znajduje się w szkole na stoliku przy dyżurce.

      Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłych pierwszoklasistów. 

      Dyrekcja SP w Tenczynku

     • 8 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu

     • Z tej okazji, Drodzy Uczniowie, chcemy zaproponować konkursy:

      Dla klas I –III

      Praca plastyczna, dowolną techniką w formacie A- 4, pt.: „ Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu”.

      Aby stworzyć dobrą pracę konkursową zapoznaj się ze stronami dla dzieci, które odkodujesz z poniższego diagramu:

      file:///C:/Users/Pedagog/AppData/Local/Temp/DBI.pdf

      Wykonane prace konkursowe oddaj swojemu wychowawcy do dnia 21 lutego.

      Dla klas IV – V

      Prezentacja w programie graficznym ( np. paint) pt.: „ Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu”.

      Wykonane prace konkursowe prześlij do nauczyciela informatyki w zadaniu na Teamsach do dnia 21 lutego. Szczegółowe informacje o konkursie na lekcjach informatyki.

      Dla klas VI – VIII

      Prezentacja w programie Power Point pt.: „ Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu”. Wykonane prace konkursowe prześlij na adres, który otrzymasz od nauczyciela informatyki do dnia 21 lutego.

      Zachęcamy do udziału w konkursach, najlepsze prace zostaną nagrodzone !!!!

      Dla rodziców

      rodziców zapraszamy do przeglądnięcia zaproponowanych stron i wysłuchania warsztatów na temat jak zabezpieczyć własne dziecko przed zagrożeniami w sieci internetowej:

      Mechanizmy zawarte w grach i specyfika mikropłatności:

      https://youtu.be/OON5r6p7SVU

      TIK TOK:

      https://youtu.be/sfGFlXmGMOU

      Domowe BHP Dziecka w sieci:

      https://youtu.be/P79I-n295YM

       


       

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.